INSCRIPCIONS

A partir del 26 d’abril aquest espai estarà actiu per a que puguis fer la teva inscripció.

TUTORIAL SOBRE INSCRIPCIONS I SOL.LICITUD DE BEQUES (serveis de Barcelona)

FORMAT DE PAGAMENT i DEVOLUCIONS:

Pagament acceptat amb transferència bancaria i/o targeta  VISA i/o MASTERCARD. Per completar la inscripció s’haurà de pagar el 50% de la suma total del període i horari de casal seleccionat. El segon pagament del 50% s’haurà de realitzar abans del 13 de juny per la mateixa plataforma virtual, Dinàmic us recordarà prèviament i per via e-mail aquest darrer pagament.

Si una família varia algun torn dins el període d’inscripcions es farà el canvi de manera automàtica i es modificarà l’import a pagar. Si el canvi és posterior al darrer dia d’inscripció, en cas que es desitgi una ampliació, s’haurà de valorar les places que quedin lliures en els torns demanats, i en cas que es desitgi una reducció, s’haurà d’acollir als criteris de devolució marcats. Si superada la data límit de termini de pagament no s’ha abonat la totalitat del servei contractat, es procedirà a l’anul·lació de la inscripció i s’haurà d’acollir també als criteris de devolució.

Criteris de devolució

  • Fins a 22 dies abans de l’inici del servei: per raó justificada es retorna el 90% de l’import pagat i per no justificada el 50%.

  • Entre 21 i 7 dies abans de l’inici del servei: per raó justificada es retorna el 50% de l’import pagat i per no justificada el 25%.

  • A partir de 6 dies abans de l’inici del servei: per raó justificada es retorna el 40% de l’import pagat i per no justificada el 0%.

Raons justificades (es requerirà documentació que les justifiqui):

  • Malaltia o lesió física que impedeixi al/la participant la pràctica de les activitats del casal.

  • La mare /pare/ tutor/a legal es queda en situació d’atur laboral després de formalitzar la inscripció.

  • Excepcionalitat: en cas de confinament del/de la participant en el domicili generat per la Covid-19 es retornarà el 75% dels dies no gaudits.