INFO GENERAL

En aquest espai tens informació general dels serveis que realitzem a nivell sanitari, organitzatiu o econòmic, com també dels contactes directes de casa servei que realitzem a les escoles. Només cal que seleccionis la pestanya del desplegable que t’interessi.

En cas de sol.licitud de plaça, contacta a info@estiudinamic.org indicant el nom de l’escola on vols realitzar el servei o truca al  933573519/65118124  en horari de 9 a 16h (de dilluns a divendres).

FORMAT DE PAGAMENT i DEVOLUCIONS:

Si una família varia algun torn dins el període d’inscripcions es farà el canvi de manera automàtica i es modificarà l’import a pagar. Si el canvi és posterior al darrer dia d’inscripció, en cas que es desitgi una ampliació, s’haurà de valorar les places que quedin lliures en els torns demanats, i en cas que es desitgi una reducció, s’haurà d’acollir als criteris de devolució marcats. Si superada la data límit de termini de pagament no s’ha abonat la totalitat del servei contractat, es procedirà a l’anul·lació de la inscripció i s’haurà d’acollir també als criteris de devolució.

Criteris de devolució

  • Fins a 22 dies abans de l’inici del servei: per raó justificada es retorna el 90% de l’import pagat i per no justificada el 50%.

  • Entre 21 i 7 dies abans de l’inici del servei: per raó justificada es retorna el 50% de l’import pagat i per no justificada el 25%.

  • A partir de 6 dies abans de l’inici del servei: per raó justificada es retorna el 40% de l’import pagat i per no justificada el 0%.

Raons justificades (es requerirà documentació que les justifiqui):

  • Malaltia o lesió física que impedeixi al/la participant la pràctica de les activitats del casal.

  • La mare /pare/ tutor/a legal es queda en situació d’atur laboral després de formalitzar la inscripció.

  • Excepcionalitat: en cas de confinament del/de la participant en el domicili generat per la Covid-19 es retornarà el 75% dels dies no gaudits (en el casal de l’escola Marià Manent i Santa Anna, aquest tipus de devolució dependrà de la normativa pròpia de l’ajuntament de Premià de Dalt).